Innovaatiomylly

Hyödyt

Hyödyt

Innovaatiomylly auttaa organisaatiota saamaan organisaation kehittämisinvestoinneille paremman tuoton ja lyhyemmän takaisinmaksuajan. Kehittämisinvestointeja on kolme pääryhmää:
- jatkuvat toiminnan parantamisinvestoinnit
- tuotteiden ja palvelujen kehittämisinvestoinnit
- strategiset investoinnit (esim. ERP tai rakenteelliset järjestelyt)

Organisaatioissa vaaditaan entistä enemmän sekä erikoisosaamista että kokonaisuuksien hallintaa, jolloin on entistä tärkeämpää, että asiantuntijat keskustelevat keskenään. Tuottavuuden lisäämisen vaatimukset ovat aiheuttaneet jatkuvan kiireen, jolloin asiantuntijoiden vuorovaikutukseen ei tahdo löytyä riittävästi aikaa. Tuottavuuden pakonomainen parantaminen onkin usein kääntynyt itseään vastaan. Lisäksi globaali markkinatalous on johtanut työvoiman jakaantumiseen maantieteellisesti hyvin laajalle alueelle. Projektien kehittämisestä vastaava henkilö voi olla jopa toisella puolella maapalloa eivätkä prosessin jäsenet tapaa toisiaan fyysisesti kuin korkeintaan muutaman kerran vuodessa. Kuitenkin kehittämistoimenpiteitä pitää tehdä jatkuvasti, jotta ei tehdä kallisarvoisia virheitä.

Kiire ja tiedon kulun ongelmat ovat johtaneet siihen, että virheitä syntyy enemmän. Virheitä pyritään korjaamaan tehokkaasti, mutta ei ole aikaa siihen, että virheiden syntymistä ennaltaehkäistäisiin. Tämä on esimerkiksi yleinen kompastuskivi yrityksille laatujärjestelmien auditoinneissa, joissa vaaditaan systemaattista ennakoivien toimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista. On tärkeää kerätä kehittämisinnovaatioita ylös ja jalostaa niitä yhdessä konkreettisiksi toimenpiteiksi, jonka jälkeen ne voidaan tarvittaessa liittää osaksi yleisesti jaettavia hyviä käytäntöjä. Usein asioita käsitellään erilaisissa henkilöiden välisissä keskusteluissa, mutta ideat jäävät kirjaamatta ja niitä on vaikea jakaa muiden kanssa. Parhaat innovaatiot jalostuvat usean henkilön välisen vuorovaikutuksen ansiosta.

Prosessien parantamisessa on siten painopistettä kohdennettava asiantuntijoiden vuorovaikutuksen lisäämiseen siten, että se johtaa konkreettisiin parantaviin toimenpiteisiin ja voidaan toteuttaa nopeasti sekä henkiöiden fyysisestä sijainnista riippumatta. Kaikkien osallisten on päästävä tuomaan oma lisäarvonsa ideointiin ja niiden jalostamiseen riippumatta ajasta ja paikasta. Innovaatioiden jalostamisen tulee olla strategista toimintaa, jota toteutetaan systemaattisesti ja liiketoimintalähtöisesti. Yrityksissä on keskimäärin käytössä viisi erilaista strategista työkalua ja menetelmää. Niistä vain viisi prosenttia kattaa organisaation innovatiivisuuden hallintaa ja luovuuden edistämistä (Stenfors, 2007).

Tietotekniset järjestelmäratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia asiantuntijoiden laadulliseen tiedonvaihtoon ja kollektiiviseen innovaatioiden jalostamiseen systemaattisesti ja tehokkaasti. Järjestelmää käyttävä asiantuntijaryhmä voi koostua vaikka projektia toteuttavasta henkilöstöstä, prosessivastaavista tai funktionaalisista ryhmistä sekä näiden yhdistelmistä. Järjestelmää käyttävä henkilö voi myös kuulua useaan eri ryhmään, jolloin järjestelmään voi muodostaa virtuaalisia ryhmiä tiettyjen prosessien teemojen ympärille.

© Mcompetence
Sivukartta | Palaute
Mcompetence