Innovaatiomylly

Käyttöönotto

Innovaatiomyllyn käyttöönotto

Innovaatiomylly edustaa helppokäyttöistä uutta ohjelmistosukupolvea, jonka käyttöönotto on nopeaa. Työkalua käytetään internet -selaimen välityksellä ASP-teknologiaa hyödyntäen. Asiakkaalle avataan oma Innovaatiomylly käyttäjätili, johon pääsee sovituilla tunnuksilla ja salasanoilla. Työkalu voidaan liittää osaksi organisaation Intranettiä. Käyttö valmennetaan organisaation avainhenkilöille, jotka pystyvät auttamaan muita mahdollisissa kysymyksissä. Lisäksi Mcompetencen asiantuntijat antavat käyttäjätukea aina tarvittaessa.

Innovaatiomylly voidaan ottaa käyttöön myös osana henkilöstön kehittämisprosessia. Kehittämisprosessilla parannetaan tuottavuutta henkilöstölähtöisesti ja se etenee seuraavasti:
1. Sovitaan kyvykkyydet, joissa halutaan onnistua
2. Mitataan kyvykkyyksien kehittämistarpeet (hiljaiset signaalit)
3. Tulosten strateginen tarkastelu ja toimintasuunnitelma
Kehittämismittauksen tulokset kirjataan Innovaatiomyllyyn, johon laitetaan myös kyvykkyyksien kehittämisen tuloskortit. Innovaatiomyllyn käyttö valmennetaan johdolle ja avainhenkilöille.
4. Kehittämistoimenpiteiden ideointi ja sopiminen ryhmissä
Innovaatiomylly otetaan käyttöön ryhmissä. Ideat kirjataan Innovaatiomyllyn ideapankkiin ja sovitut toimenpiteet kirjataan toteutettaviin toimenpiteisiin.  
5. Toimenpiteiden toteuttaminen ja tukeminen
Henkilöstön kehittäjät ja esimiehet seuraavat Innovaatiomyllyn avulla sovittujen toimenpiteiden toteuttamista. Jokainen työntekijä voi päivittää oman ryhmänsä kehittämispäiväkirjaa sekä antaa aloitteita yleiseen aloitekanavaan.

Innovaatiomylly on siis työkalu, joka helpottaa ja nopeuttaa ideoiden jalostamista lisäarvoa tuoviksi hyviksi käytännöiksi. Samalla työkalu auttaa organisaatiota jakamaan tuottavuutta parantavia käytäntöjä. Käyttöönotto on helppoa ja luonnollinen osa kyvykkyyksien kehittämisprosessia.

© Mcompetence
Sivukartta | Palaute
Mcompetence