Innovaatiomylly

Työkalu ideoiden ja aloitteiden keräämiseen ja jalostamiseen

Esittely

Henkilöstöllä on ideoita ja ajatuksia, joilla parannetaan myyntiä, asiakaslaatua ja tuottavuutta. Innovaatiomylly toimii aloitekanavana sekä tuotekehityksen että organisaation toiminnan kehittämisen alueella. Sillä kiihdytetään aloitteiden jalostuminen konkreettisiksi lisäarvoa tuoviksi käytännöiksi.

» Lue lisää innovaatiomyllystä

Toiminta

Innovaatiomylly on helppokäyt-
töinen työkalu, joka auttaa aloitteiden ja ideoiden keräämisessä ja käytäntöön toteuttamisessa.
Yleisen aloitekanavan lisäksi jokaisella ryhmällä on oma ideapankki sekä toteutettavien toimenpiteiden seuranta. Toteutuneet toimenpiteet muodostavat ryhmän parasta lisäarvoa tuovia käytäntöjä, joita voidaan jakaa yleisiin hyviin käytäntöihin (organisaation sisäinen wiki).

» Lue lisää toiminnasta

Hyödyt

Ideoiden jalostaminen käytännön toimenpiteiksi on erittäin tärkeää organisaation kehittämisessä. Henkilöstön aloitteiden keräämistä ja käsittelyä voidaan nopeuttaa merkittävästi. Työkalu tuo kaivattua systemaattisuutta ja aktivoi sovittujen asioiden eteenpäin viemistä. Innovaatiomyllyssä on sähköinen aloitejärjestelmä sekä hyvien käytäntöjen kirjasto, joita organisaatio pääsee hyödyntämään välittömästi.

» Lue lisää hyödyistä

Innovaatiomylly

 • Aloitekanava
 • Ideapankki
 • Tuotealoitteet
 • Palvelualoitteet
 • Prosessialoitteet
 • Keskustelufoorumi
 • Työyhteisöjen kehittäminen
 • Best Value Practices
 • Best Practices kirjasto
 • Sisäinen wiki-kirjasto
 • Innovaatiotoiminnan hallinta
 • Automaattinen aktivointi ja seuranta
© Mcompetence
Sivukartta | Palaute
Mcompetence